Pakker med omtanke

- CO₂ kompenserede pakker

 

GDS-Shop tænker på miljøet !

 

• Med ”Pakker med omtanke” yder GDS-Shop et bidrag på 5 øre ekskl.
moms pr. pakke, der svarer til den CO₂-udledning, der
kommer, når pakker sendes med PostNord i Norden.
PostNord yder et tilsvarende bidrag.

 

• Alle klimabidrag til Pakker med omtanke går ubeskåret til
natur-og klimaprojekter.

 

 

Den Danske Naturfond 

 

• Den Danske Naturfond (DDNF) er en privat, non-profit fond,
der arbejder for at forbedre naturtilstanden i Danmark.
Fonden blev stiftet i januar 2015.

 

• DDNF opkøber, beskytter og genopretter naturområder i
Danmark for at sikre en større biologisk mangfoldighed og,
hvor det er muligt, at bidrage til reduceret udledning eller
binding af drivhusgasser.

 

• DDNFsprojekter er evigtvarende projekter, som kan
medvirke til at forbedre natur, vandmiljø og klima samtidig
med, at de har en positiv værdi i forhold til forbedring af
alle menneskers adgang til naturen og større
naturoplevelser.

 

• Projektet, som PostNord støtter med Pakker med omtanke,
er et stort projekt i Nordjylland øst for Ålborg, hvor DDNF
genopretter en tidligere stor højmose. Ved at hæve
vandstanden til et naturligt niveau vil udledningen af
drivhusgasser reduceres. Desuden vil genoprettelsen af
området give vilde dyr og planter flere levesteder.

 

• I projektet forventes der en klimagevinst på ca. 1.900 tons
CO2-ækv. pr. år. CO2er bundet i jorden allerede her i 2022,
og effekten er derfor allerede reel. I de efterfølgende år vil
vi løbende dokumentere den samlede CO2mængde, som
projektet bidrager med til et bedre klima.

 

• PostNord og DDNF opfatter muligheden for samarbejdet
som unikt, da det er første gang i Danmark, der kan
etableres et virksomhedssamarbejde af denne karakter.